Fakta om en överlåtelsebesiktning i Stockholm

Om man bor i Stockholms län och skall köpa ett hus eller en lägenhet är det alltid bra om man beställer en överlåtelsebesiktning i Stockholm. Då kan man vara säker på att man köper bostaden utan några dolda fel som kan orsaka stora kostnader om de inte upptäcks i tid.
En överlåtelsebesiktning Stockholm är mycket omfattande och man går igenom bostadens samtliga ytor och vrår.

Den omfattar alla skåp och områden där man kan krypa in och inte bara de synbara ytorna. När överlåtelsebesiktningen är slutförd får man ett dokument som beskriver vad som har gåtts igenom och vilka punkter som eventuellt måste åtgärdas. Detta innefattar vad som skall förbättras före, under och efter köpet, så att bägge parter skall kunna vara nöjda med bostadsköpet i sin helhet.

Vad kan upptäckas under överlåtelsebesiktningen?

Vad man kan upptäcka under överlåtelsebesiktningen i Stockholm är i stort sett alla typer av skador som kan förekomma i en bostad. Detta kan vara mögelskador som kan ha uppkommit efter en stor vattenskada. Om denna har funnits länge kan man även finna mögelsvamp som kan förstöra husgrunden eller innanmätet i bostaden.

När en bostad innehar dessa skador är bostaden hälsovådlig och man bör inte vistas i den, då man kan få svåra allergier. I de fall då dessa skador finns måste bostaden helt saneras för att återigen göras beboelig.

Om bostadsinnehavaren har rökt i lägenheten kan även detta föranleda en sanering, då det kan orsaka allergier för den nya köparen. Andra skador kan vara flagnad målarfärg, tapetskador, golvskador och annat som är synbart för blotta ögat, men ändå tas med i besiktningsprotokollet.