Vad är en markentreprenad?

maskin för markentreprenadEn entreprenad är ett löfte om att leverera något eller utföra ett arbete. Löftet sker mellan en entreprenör och en beställare och ska utföras inom en utsatt tid. Priset är alltid uppgjort sedan innan. Det finns olika typer av entreprenader och även inom olika ansvarsområden.

Tre olika typer är till exempel totalentreprenad, underentreprenad och utförandeentreprenad. Dessa entreprenadstyper fungerar och arbetar på olika sätt och förhåller sig olika till varandra.

Entreprenader inom olika områden

Entreprenader kan vara specialiserade inom olika områden. Markentreprenad brukar generellt ha ansvar för underhåll, skötsel och anläggning av stadens utemiljöer. Detta innebär att utföra markarbeten, anläggningsarbeten, fjärrvärmeinstallation, snöskottning, dräneringsarbeten, grundisoleringar och lagning av skador m.m. Entreprenörerna i fråga har då hand om parker, gator, torg, skolgårdar, gångvägar och andra offentliga platser.

Markentreprenadens betydelse

Staden & människorna
Hur det ser ut runtomkring är mycket viktigt för de flestas trivsel. När staden är i ett gott skick blir det lättare för dess invånare att vistas på trevliga platser och kunna omges av fina områden.
De som arbetar inom branschen jobbar med att ta hand om grönområden och hålla marken i gott skick. markentreprenad kan gälla både helt orörd mark och färdig markentreprenad.

Markentreprenad kan också innebära att utföra anläggning av vägar, vilket är nödvändigt för att människor ska kunna ta sig fram till olika platser. Denna typ av arbeten är inom flera aspekter mycket viktig för att samhället ska fungera.

Mark & anläggning
Detta är en bransch som kräver speciell utrustning och ofta är stora fordon och maskiner inblandade. De som arbetar med markarbeten måste oftast ha goda kunskaper om jord, natur, säkerhet, maskinteknik och praktisk stadsutveckling.